Användarvillkor

Syftet med denna sida är att informera dig om användarvillkoren samtycker du med när du använder den här webbplatsen.

Denna webbplats hanteras av V. B.

Med användning Teoriprov-online.se

Denna webbplats och det är e-lärande bör användas endast för de ändamål för självutvärdering. Denna webbplats underhålls för personligt bruk. Vi strävar efter att uppdatera denna tjänst kontinuerligt, och kan ändra innehållet eller titta och känna när som helst.
Genom att använda den här webbplatsen anger du att du godkänner dessa villkor. (Om du inte samtycker ska du inte använda den här tjänsten)
Materialet på denna webbplats är föremål för upphovsrättsligt skydd. Vi kan använda vissa flöden, men tänk på att dessa flöden är inte vårt innehåll. Vi ger inte några garantier, garantier eller villkor beträffande riktigheten av sådana tredjepartsprodukter eller innehåll och accepterar inte ansvar för skada eller förlust av användare av sådana tredjepartsprodukter under några omständigheter.

Disclaimer

Vi ger inte några garantier, villkor eller garantier beträffande riktigheten av informationen på denna webbplats.
Vi kommer inte att acceptera ansvar för skada eller förlust av besökare på webbplatsen, vare sig indirekt, direkta eller indirekta, oavsett om de orsakats av kränkning, kontraktsbrott eller på annat sätt.

Detta inkluderar men inte begränsat till förlust av:

företag
egendom
kontrakt eller vinster
förväntade besparingar
intäkter eller inkomst
data

Allmän

Vi tar inget ansvar för underlåtenhet att följa dessa användarvillkor när detta beror på situationer utanför vår commonsensical kontroll.

Revidering av dessa villkor

Vi kan ändra och skriva dessa villkor när som helst utan förvarning.