Väjningspliktsmärken

B1 Väjningsplikt
B2 Stopplikt
B3 Övergångsställe
B4 Huvudled
B5 Huvudled upphör
B6 Väjningsplikt mot mötande trafik
B7 Mötande trafik har väjningsplikt
B8 Cykelöverfart